Хотели България
Категория
Област
Населено място
Тип оферта

Кошарица

 

Село Кошарица се намира в Югоизточна България. It is part of Nessebar Municipality , Bourgas District . Тя е част от община Несебър, Бургаска област. It is situated at only 3km from famous sea resort Sunny Beach . Тя се намира само на 3 км от известния морски курорт Слънчев бряг.
The last few years (around 2004), Kosharitza village has started expanding quickly due to its proximity of Sunny beach resort . В последните няколко години (около 2004), с. KOSHARITZA започна разширяване бързо поради своята близост до Слънчев бряг. The tourism sector is especially privileged with the intensive construction of holiday villages and villas. В туристическия сектор е особено привилегирован с интензивното строителство на ваканционни селища и вили.
Besides the closeness of the sea, an additional advantage for the village is its location at the foot of the Balkan mountains. Освен близостта на морето, допълнително предимство за селото е неговото местоположение в подножието на Стара планина.

Виж също и:

baner
baner