Хотели България
Категория
Област
Населено място
Тип оферта
Покажи Подреди по

Предпочитани дестинации в България

Област Варна - Варна

Варненска област се състои от 12 общини с общ брой на населението 489 809. Населението само в община Варна наброява 346 000 души и представлява 70%...

Община Белоградчик - Белоградчик

Общинското ръководство на Община Белоградчик работи усилено по посока възвръщането на позициите на региона на туристическия пазар. В тази насока се...

Община Батак - Батак

Земите в региона на Батак са населявани от най-древни времена. През 1958 г. проф. Йосиф Шопов открива находище от старокаменната епоха в м. Кремене...

Община Карлово - Карлово

Най-старите следи от живот, открити в Карлово, датират от новокаменната епоха / VІ хил. пр. Хр./ В местността „Ясъ тепе” западно от Карлово е същес...

Община Хасково - Хасково

Хасково - Кръстопът на традиции и ценности: От далечните години на своето възникване и до днес Хасково уверено върви по пътя си, воден от упоритос...

Община Асеновград - Асеновград

Община Асеновград е част от обширното пловдивско поле, разположена там, където равнината постепенно се слива със северните склонове на Родопите, из...

Община Банско - Банско

В Община Банско има над 130 архитектурно-исторически паметници на културата, от които 7 с национално значение. Регистрирани са над 100 археологичес...

Община Дългопол - Дългопол

Общината е разположена в източната част на Върбишкия балкан (Източна Стара планина). Град Дългопол отстои на 70 км. западно от областния център - В...

Община Ботевград - Ботевград

Община Ботевград е разположена в Югозападен планов регион на България в Софийска област. Общината се състои от 1 град (общинския център Ботевград) ...

Община Горна Оряховица - Горна Оряховица

След Освобождението градът бързо се разраства. Роля за това има развитието на Горна Оряховица като едйТГбт главните транспортни центрове на Българи...

Община Елена - Елена

Община Елена е разположена в Северния централен район на Република България и заема най-южните части на област Велико Търново, високите части на Пр...

Община Павликени - Павликени

Община Павликени е от трети функционален тип. Разположена е в Северния централен район на страната. Заема западната централна част на Великотърновс...

Община Полски Тръмбеш - Полски Тръмбеш

Минералните води в общината са огромно неоценимо при­родно богатство. Плоският релеф и малката надморска висо­чина са дали своето отражение върху с...

Община Лясковец - Лясковец

Името на града произлиза от дървото леска или лешник (Corylus avellana), което е било характерно за района в миналото, но сега се срещат само отдел...

Още Предпочитани дестинации в България
baner
baner